Tgħallem il-Malti (Learn Maltese)

Din hija l-parti tas-sit fejn tista’ titgħallem il-Malti. Huwa d-dritt u d-dmir ta’ kull persuna li qed tgħix f’Malta li titgħallem il-Malti għax din hija l-lingwa Nazzjonali u Uffiċjali ta’ Malta. Għalhekk, hawnhekk għandek iċ-ċans li titgħallem il-Malti b’mod faċli u b’xejn.

This is the part of the website where you can learn Maltese. It is both a right and a duty of any person who is living in Malta to learn Maltese. This is because it is the National and Official langue in Malta. Therefore, here you have the chance to learn Maltese in an easy and free way.

L-iktar ħaġa bażika u importanti fil-Malti hija l-alfabett. Hawn isfel tista’ ssib l-alfabett Malti u l-ħoss ta’ xi ittri bl-Ingliż fil-parentesi.

One of the most basic and important things in the Maltese language is the alphabet. Below, you can find the Maltese alphabet and some of the letters’ their sound (how you pronounce them) in English [in the brackets]

A a B b Ċ ċ (Ch) D d E e F f Ġ ġ (eg: George) G g (eg: Goat) Għ għ (long a) H h Ħ ħ I i Ie ie (long i [ee]) J j K k L l M m N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x (sh) Ż ż (eg: Zebra) Z z

maltese-alphabet

Image result for alfabett malti

  • The Maltese alphabet consists 30 letters: 24 consonants and 6 vowels
  • The letters ‘‘ and ‘Ie‘ are considered as only one letter.
  • The letters ‘Ċ‘, ‘Ġ‘, ‘Ħ‘ and ‘Ż‘ are the 4 unique letters that are only used in the Maltese language
  • Ġan Piet Franġisk Aguis De Soldanis was the man who published the first Maltese alphabet in the year 1750.

Dawn huma xi vidjows li tista’ tara fuq YouTube biex tifhem iktar l-alfabett Malti.

These are some videos which you can watch on YouTube to help you learn and understand the Maltese alphabet.

Jekk tixieq tara iżjed minn dawn il-vidjows, tista’ ssegwi lil dawn in-nies fuq YouTube:

If you would like to watch more of these videos, you can follow these channels on YouTube:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s